top of page
Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti 2023-19 Korice_pages-to-jpg-0001.jpg

ZBORNIK 

Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 19-2023

AKTUELNI BROJ: Intro


PRILOZI


Lidija Merenik 

TWO WOMEN, ONE PORTRAIT.

PORTRAIT OF KSENIJA ATANASIJEVIĆ BY NADEŽDA PETROVIĆ

Dragan Čihorić

BOSANSKA VILA 1912.

Dejan Tubić

ESTETSKI ANTAGONIZMI NA RELACIJI

TRADICIONALIZAM–MODERNIZAM, AKADEMIZAM–AVANGARDIZAM U SLIKARSTVU VASE POMORIŠCA

Melissa M. Ramos Borges

A SCANDALOUS EXERCISE:

THE POLEMICS OF RAFAEL FERRER’S AVANT-GARDE ART IN PRINTED MEDIA, 1961–1966

TEMAT: ČOVEK I DRUŠTVO U VREME KRIZE


Olga Žakić

POREKLO SVETA GISTAVA KURBEA

Sofija Merenik

MARKO MURAT: OD ISTORIJSKE KOMPOZICIJE KA PLENERIZMU

Jovana Nikolić

KRIZA IDENTITETA ČOVEKA S POČETKA XX VEKA U STVARALAŠTVU HILME AF KLINT

Ivan Stevović

BRANKO POPOVIĆ (1882–1944) I ISTORIJA UMETNOSTI: NAPIS IZ VREMENA KRIZE

Jelena Gačić

REŠAVANJE STAMBENE KRIZE U OPUSU ARHITEKTE BRANISLAVA MARINKOVIĆA NAKON DRUGOG SVETSKOG RATA

POLEMIKE


Nataša Radosavljević Kuzmanović

MEDIALNA ISTRAŽIVANJA: PROKLAMACIJA EKSPERIMENTALNE I NOVOMEDIJSKE DRUGOSTI

(Vladan Radovanović i Leonid Šejka)

Žana Vukičević

CRTICE IZ OSAMDESETIH – ZBIRKA DJELA ŽELJKA OPAČKA

KRITIKE


Diana Metlić

„JER ZDRAVLJE JE BOGATSTVO”: DNEVNICI ENDIJA VORHOLA NETFLIX, 2022.

Senka Ristivojević

IZLOŽBA STVARI VIBRANTNE – STVARI SVEČANE

PRIKAZI

Marta Vukotić Lazar

ARHITEKTA NIKOLA DOBROVIĆ: ŽIVOT POSVEĆEN ARHITEKTURI

Monografska izložba: Nikola Dobrović: Pod zastavama modernih pokreta

(Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, 24. maj – 2. oktobar 2022)

Milena Jokanović

PRIKA IZLOŽBE „REFLECT #2 – FRAGMENTI, FRAGILNOSTI, SEĆANJA” U MUZEJU AFRIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU

Sarita Vujković

ZBORNIK RADOVA SKULPTURA: MEDIJ. METOD. DRUŠTVENA PRAKSA. 2

Ljubica Vujović

PRIKAZ IZLOŽBE NEMAČKA/1920/NOVA OBJEKTIVNOST/AUGUST ZANDER

Maja Petrović

UMETNIČKI PROJEKAT SEDMA – TRANSHUMANISTIČKA I FEMINISTIČKA PROBLEMATIZACIJA

AKTUELNI BROJ: Other Projects
bottom of page