top of page
Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti 2024-20-1_page-0001.jpg

ZBORNIK 
Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 20-2024

 

PRILOZI

Leonida Kovač 

ACROSS MANGELOS’S LANDSCAPE

Branislav Jakovljević
BORBA U BEOGRADU, U NJUJORKU

Maria Bremer

“FROM WOMAN TO WOMAN”.

EXHIBITING GENEALOGY – CARLA ACCARDI’S ORIGINE, 1976

Marko Jenko
TRUTH BETWEEN FACT AND FICTION: BOLTANSKI, LANZMANN, RICHTER, AND THE SHOAH


Sunčica Ostoić
DE-LIMITATION THROUGH EXISTENTIAL ABSTRACTION

POLEMIKE
 
Danica Đorđević

THE RETURN OF THE CRAFT – THE REAFFIRMATION OF HANDWORK

AS AN ARTISTIC STATEMENT IN CONTEMPORARY ART IN SERBIA

Sofija Milenković, Maja Petrović

ŠTA MOŽE DA BUDE EKO-UMETNOST:

POLEMIČKI ASPEKTI ODREĐENJA SAVREMENE EKOLOŠKE UMETNOSTI

KRITIKE
 
Jovana Trifuljesko

TIPOLOŠKE PREDSTAVE ŽENA U NOVOJ OBJEKTIVNOSTI

I NJIHOVA (RE)INTERPRETACIJA U SERIJI VAVILON BERLIN

Jasmina Čubrilo
TIŠINA SLIKE, BUKA POGLEDA,

POSTANTROPOCENTRIČNI SENZORIJUM

PRIKAZI

Jelena Gačić Ivanov
PRIKAZ MONOGRAFIJE VOJIN SIMEONOVIĆ: ARHITEKTA I PILOT

bottom of page